Podmínky ochrany osobních údajů

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

Společnost Klenoty Diamond Club s.r.o., IČO: 281 61 947, se sídlem Dlouhá 705/16, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 129693 (dále jen „KDC“) zpracovává osobní údaje svých zákazníků a návštěvníků internetových stránek lorigin.eu (http://lorigin.eu/) (dále jen „Internetové stránky“). 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Klenoty Diamond Club s.r.o., IČ 281 61 947, se sídlem Dlouhá 705/16, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1

Email: info@diamond-club.cz

Telefon: +420 284 821 350

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů lze podle potřeby měnit z důvodu změn v postupech zpracování údajů či z jiného důvodu. Aktuální znění těchto zásad je na Internetových stránkách

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Osobními údaji zde konkrétně jsou: jméno a příjmení, adresa pro doručení, telefonní číslo a e-mailová adresa. Podle zvoleného způsobu platby také údaje k platební kartě jako její číslo a datum platnosti. 

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Správce rovněž zpracovává i doplňující informace, které jste mu dobrovolně poskytl/a, jako:

 • informace, které sdělíte v rámci hodnocení služeb a zboží KDC,
 • informace, které poskytnete společnosti KDC telefonicky nebo e-mailem nebo v rámci chatu,
 • marketingový souhlas či nesouhlas.

 

III. Účely a oprávněné důvody ke zpracování osobních údajů

Právním důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění zákonných povinností správce (právní důvod: splnění zákonných povinností),
 • vyřizování reklamací a soudních řízení (právní důvod: oprávněný zájem),

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit (právní důvod: oprávněný zájem).

 

IV.Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, nejvýše na dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže, vyjma osobních údajů nezbytných v určitých výjimečných situacích, např. soudní řízení.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby: 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

 

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I. těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20. 10. 2020

 

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení